Top 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี ค.ศ.2020

Top 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี ค.ศ.2020 | Y-Hub

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งจบจากระดับมัธยมและกำลังมองหามหาวิทยาลัย ที่เข้ากับตัวเองหรือที่ตนเองชื่นชอบ รวมทั้งเพื่อนๆที่เรียนในระดับปริญญาตรีแล้วกำลังจะเรียนต่อในสาขาวิชาเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก ถ้าหากเพื่อนๆยังเลือกไม่รู้ว่าจะเลือกที่ไหน หรือมหาวิทยาลัยไหนดี Y-hub มี 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี ค.ศ.2020 ซึ่งเป็นการจัดอันล่าสุดโดย Times Higher Education World มาฝากกัน

จากการจัดอันดับ ได้พิจารณาโดยใช้ 13 ตัวชี้วัดหลัก ภายใต้ 5 หัวข้อใหญ่ คือ
1. การศึกษาวิจัย
2. การสอน
3. งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
4. รายได้ทางธุรกิจ
5. ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ1. มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford)


เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) ซึ่งได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 4 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกรวมกันมากกว่า 20,000 คน โดยมีชาวต่างชาติที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า 40 เปอร์เซนต์ ในส่วนของการสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคอยช่วยเหลือนักศึกษา ที่มาจากประเทศและสัญชาติที่ต่างกันกว่า 100 ประเทศ2. สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หรือ แคลเทค (California Institute of Technology : CalTech)


เริ่มแรกสถาบันนี้ใช้ชื่อว่า Throop University ในปี ค.ศ. 1891 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบันในปี ค.ศ. 1920 หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดของมหาวิทยาลัยแคลเทค ก็คือการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,000 คน และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 1,250 คน ซึ่งในปีนี้ (ค.ศ. 2019) มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมด 6,506 คน ซึ่งจากการสำรวจ 99 เปอร์เซนต์ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมดตลอดทั้งปีจะรับเพียงแค่ 10 เปอร์เซนต์ของผู้สมัครจากระดับมัธยมปลาย นอกจากนี้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะยังได้รับการสนับสนุนการเรียนแบบสหวิทยาการ (ศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา) ในด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และปัญหาทางด้านเทคโนโลยี และสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ทุนละ 38,983 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ
รวมทั้งการมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเรียนของนักศึกษา (student-to-staff) ที่รวดเร็วและครอบคลุมนักศึกษาทุกคน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแคลเทคยังมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกนั่นก็คือ มาสคอตของมหาวิทยาลัยเป็นตัวบีเวอร์ (Beaver) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และประเพณี Cookie break ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยอาจารย์ฟิสิกล์และนักเรียน รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันมะกอกอีกด้วย3. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)


เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเก่าแก่ และมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ระบบมหาลัยที่มีการปกครองตนเอง เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเกือบ 18,000 คน อาศัยอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือหอพักนักศึกษา ทั้งๆที่นักศึกษามีทางเลือกที่จะอยู่นอกสถานที่ได้ ซึ่งมหาลัยได้แบ่งออกเป็น 31 วิทยาเขตและมี 150 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียง บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่เรียนที่มหาลัยแห่งนี้ เช่น Isaac Newton รวมถึง John Harvard ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีธรรมเนียมในการรับนักศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าหากใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรรีบกรอกใบสมัครกันเลย4. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)


มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยกลุ่มคนผู้ที่ต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับนักลงทุน เพื่อที่ต้องรับผิดชอบบางส่วนในการพัฒนาพื้นที่รอบๆ Silicon Valley โดยเหล่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้หลายคนมักได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น การได้รับรางวัล Nobel ทั้งหมด 17 ครั้ง โดยพื้นที่ตั้งของมหาลัยนั้น ประกอบไปด้วยตึก 700 กว่าแห่ง พิพิธภัณฑ์ สวนอุทยาน และพื้นที่สันทนาการ นอกจากนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มีงบประมาณให้ถึง 1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมากกว่า 5,000 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งกองทุนภายนอก5. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)


เป็นสถาบันที่ก่อตั้งเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 และเป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนในด้านของการช่วยเหลือด้านการเงินให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยพื้นที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น มีสถานที่พักของนักศึกษา สวนอุทยานและพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ และยังเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่สอนวิชาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีนักศึกษาหญิงคนแรก ชื่อ Ellen Swallow Richards (นักเคมีหญิงคนแรกของอเมริกาและผู้ก่อตั้งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) ที่ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในสาขาเคมี เมื่อปี ค.ศ.1871 และก็ยังเป็นมหาลัยแรกที่มีนักศึกษาต่างประเทศ (ประเทศแคนาดา) จบการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้ที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำ เช่น Google, Amazon และ Apple เป็นต้น ซึ่งจากการที่เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงจึงทำให้อัตราการแข่งขันสูงมากในปี ค.ศ.2019 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาลัยแห่งนี้เพียงแค่ 8 เปอร์เซนต์ของผู้สมัครทั้งหมด


นี่ก็เป็นเพียง Top 5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี ค.ศ.2020 ที่ได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รู้กัน แต่เรายังมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world

Related Posts