โอกาสดีมาถึงแล้ว! ฝึกงานกับ Amazon Web Services ตำแหน่ง Business Developer Intern – Amazon Global Selling (Thailand)

โอกาสดีมาถึงแล้ว! ฝึกงานกับ Amazon Web Services ตำแหน่ง Business Developer Intern - Amazon Global Selling (Thailand) | Y-Hub

น้องๆ ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน ตอนนี้ Amazon เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน โดยสามารถฝึกงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 6 เดือนในปี 2022

 

Amazon กำลังมองหาผู้ฝึกงานด้านการพัฒนาธุรกิจที่มีความกระตือรือร้นสำหรับธุรกิจ Amazon Global Selling ในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาฝึกงานจะเป็นผู้นำการสนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาผู้ให้บริการของผู้ขายชาวไทยสู่ Amazon US Marketplace Amazon มีตลาดออนไลน์ใน 18 ประเทศ ทำให้ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ซื้อทั้งในประเทศและทั่วโลก

 

ความรับผิดชอบหลัก

 • สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการสรรหาผู้ขายรวมถึงการสร้างลูกค้า และการหาลูกค้า (cold-calling)
 • วิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อระบุแนวโน้มและโอกาส สร้างและพัฒนาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้วย Service Provider Networks
 • สร้างโมเดล และแนะนำโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามความเหมาะสม
 • พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การทดลอง และกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ
 • กิจกรรมของทีมสนับสนุนที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายการสร้างความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้ให้บริการ (เช่น Summit, Seminar)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ต้องสามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยได้
 • สามารถดำเนินการฝึกงานเต็มเวลาเป็นเวลา 6 เดือนในปี 2022
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
 • มีทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

สมัครได้ที่:

https://bit.ly/3m60INu

 


 

 • ไม่อยากพลาดข่าวสาร ทุนการศึกษา คอร์สเรียนดีๆ อย่าลืมติดตามทุกช่องทางของ Y-Hub Thailand
 • Website: www.yhubthailand.com
 • Youtube: https://bit.ly/3mknHTA
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์​ Line: @yhubthailand
 • ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์กับ Y-Hub Thailand อีเมล Yhub.info@gmail.com หรือ สามารถ inbox ที่เพจได้เลยค่ะ

Related Posts