10 คอร์สเรียนสู่การเป็น Manager มืออาชีพ

10 คอร์สเรียนสู่การเป็น Manager มืออาชีพ

10 คลาสเรียน พิสูจน์ให้เจ้านายเห็นว่าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้จัดการ

 

พร้อมที่จะก้าวขั้นสู่การเป็นผู้จัดการหรือยัง? สิ่งที่ควรเกิดข้ึนก่อนที่คุณจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าเพื่อเลื่อนขั้น ก็คือการพัฒนาทักษะเพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้จัดการ วันนี้เราจึงอยากแนะนำคอร์สเรียนดีๆ ให้เข้าไปเลือกเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อจะก้าวหน้าทั้งตำแหน่งและเงินเดือน

 

1. Achieve More in Less Time Using Smart Goals: ใช้กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระยะเวลาในการเรียน: 31 นาที/ 10 ครูผู้สอน

Link:  https://www.udemy.com/course/goal-setting/

 

2. Conflict Resolution Skills: ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ระยะเวลาในการเรียน: 3 อาทิตย์/ 3-4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

Link:  https://www.coursera.org/learn/conflict-resolution-skills

 

3. Productivity and Time Management: Get More Done: การเพิ่มผลผลิตและการจัดการเวลา

ระยะเวลาในการเรียน: 30 นาที/ 8 วีดีโอ

Link:  https://www.skillshare.com/classes/Productive-Prioritization-Tools-to-Build-Your-System-Learn-with-Trello/1921237697

 

4. Conquering the Fear of Public Speaking: เอาชนะความกลัวในการพูดที่สาธารณะ

ระยะเวลาในการเรียน: 38 นาที/ 8 ครูผู้สอน

Link:  https://www.udemy.com/course/conquering-the-fear-of-public-speaking/

 

5. What Great Leaders Do: สิ่งที่ผู้นำคิดและทำ

ระยะเวลาในการเรียน: 1-2 ชั่วโมง

Link:  https://alison.com/course/what-great-leaders-do

 

6. The Manager’s Toolkit: A Practical Guide to Managing People at Work: แนวทางปฏิบัติในการบริหารบุคคลในที่ทำงาน

ระยะเวลาในการเรียน: 6 อาทิตย์/ 1-3 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

Link:  https://www.coursera.org/learn/people-management

 

7. Leading with Effective Communication: เป็นผู้นำด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการเรียน: 4 อาทิตย์/ 1.5-2 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

Link:  https://www.edx.org/course/leading-with-effective-communication-inclusive-lea#!

 

8. Communication Skills: Persuasion and Motivation: ทักษะการสื่อสาร: การโน้มน้าวใจและการจูงใจ

ระยะเวลาในการเรียน: 2-3 ชั่วโมง

Link:  https://www.edx.org/course/leading-with-effective-communication-inclusive-lea#

 

9. Self-Confidence: 40 Minutes Confidence and Self-Esteem: ความมั่นใจในตนเอง: 40 นาทีเพิ่มความมั่นใจและมองเห็นคุณค่าในตนเอง

ระยะเวลาในการเรียน: 43 นาที/ 9 ครูผู้สอน

Link:  https://www.udemy.com/course/self-confidence-40-minute-confidence-self-esteem-guide/

 

10. Management Skills: New Manager Training in Essential Skills

Link:  https://www.udemy.com/course/the-new-manager-managing-people-teams-processes/

 

#Yhubthailand #Yhub

#อย่าลืมกดติดตามเพจYhub สำหรับความรู้ด้านทุนการศึกษา ภาษาและด้านอื่นๆ: https://www.facebook.com/yhubthailand

#ติดตามช่องYoutube: https://bit.ly/3mknHTA