ใครรู้บ้าง เรซูเม่ กับ CV แตกต่างกันอย่างไร

ใครรู้บ้าง เรซูเม่ กับ CV แตกต่างกันอย่างไร | Y-Hub

ความแตกต่างระหว่าง เรซูเม่ กับ CV คืออะไร? ความแตกต่างระหว่าง เรซูเม่ กับ CV หลักๆก็คือ ความยาว จุดมุ่งหมายและรูปแบบ บางครั้ง เรซูเม่ และ CV นั้นไม่สามารถใช้แทนกันได้

 

CV คืออะไร?

Curriculum vitae (CV) คือเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ คุณสมบัติ และความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรระบุรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม งานวิจัย หรือรางวัลที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา งานวิชาการ โดยทั่วไป CV จะมีความยาวอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษขึ้นไป หากผู้ที่เขียนวิจัยเป็นจำนวนมาก ความยาวอาจจะมากกว่านั้นอีก ทั้งนี้ข้อมูลอาจครอบคลุมถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อ เชื้อชาติ วันเกิด หรือ สถานภาพสมรส 

 

Resume คืออะไร?

Resume คือประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ทักษะ คุณสมบัติโดยสังเขป นอกจากนี้อาจรวมถึงวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดของงานที่ทำโดยย่อ โดยเรซูเม่จะต่างกับ CV ที่คุณสามารถปรับแต่งเรซูเม่ให้เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณสมัครได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของตัวคุณ เรซูเม่ที่ดีควรกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ควรยาวเกิน 1-2 หน้า คุณไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดเชิงลึกเท่ากับ CV และในบางครั้งไม่จำเป็นต้องใส่กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร

 

CV หรือ Resume ใช้เมื่อไหร่?

ทั้ง CV และ Resume ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน ประเทศที่นิยมใช้ CV ในการสมัครงานแทน resume ได้แก่ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ และประเทศในแถบยุโรปเป็นต้น

ส่วนประเทศอเมริกา แคนาดา และแถบเอเชียนิยมใช้ resume มากกว่า 

แต่ถ้าใช้ในการขอทุนการศึกษา สมัครเรียนในต่างประเทศ หรือสมัครงานในตำแหน่งต่างๆในตำแหน่งเกี่ยวกับการศึกษา ทุกประเทศนิยมใช้ CV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Academic CV เพราะจะเน้นไปที่ด้านการเรียนการสอน

 

โดยสามารถสรุปความแตกต่างของ CV และเรซูเม่ได้ดังนี้

 

  1. ความยาว 

CV เป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดของประวัติเชิงลึกที่ผ่านมาโดยละเอียด ในขณะที่เรซูเม่เป็นเอกสาร 1-2 หน้ากระดาษที่มีเนื้อหาที่กระชับและรัดกุม

 

  1. จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายของการส่ง CV คือการให้ผู้ได้อ่านเห็นภาพโดยรวม และได้ทราบถึงข้อมูลการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสำเร็จต่างๆที่ผ่านมาของบุคคลนั้นในเชิงลึก ในขณะที่เรซูเม่เปรียบเสมือนเอกสารสรุป ประสบการณ์และคุณสมบัติเพื่อให้บริษัทหรือผู้ว่าจ้างสามารถบอกได้ว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ 

  

  1. รูปแบบ

องค์ประกอบของ CV นั้นค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน เมื่อเวลาผ่านไป คุณเพียงแค่เติมข้อมูลเพิ่มเติมใน CV ของคุณ แต่เรซูเม่นั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยน ลดและเพิ่มตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานที่คุณสมัครได้

Related Posts