เตรียมสอบ IELTS Speaking หัวข้อ Celebrities (ผู้มีชื่อเสียง) Part1/2

เตรียมสอบ IELTS Speaking หัวข้อ Celebrities (ผู้มีชื่อเสียง) Part1/2 | Y-Hub

ในการสอบ IELTS บ่อยครั้งที่กรรมการจะถามผู้สอบเกี่ยวกับเรื่องคนดัง และอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อสังคม แฟชั่นหรือกิจกรรมการกุศลต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่กรรมการมักจะถามเพื่อทดสอบคำศัพท์ของผู้สอบ วันนี้ Y-Hub จึงขอเพื่อนๆไปเรียนรู้กับหัวข้อ “Fame” (ชื่อเสียง) และ Fashion (แฟชั่น) 

 

I. FAME (ชื่อเสียง)

 

 • Part 1

 

Do you like celebrities? Why/Why not? (คุณชอบคนดังหรือไม่? เหตุผลที่ชอบ/ เหตุผลที่ไม่ชอบ)

 

ตัวอย่างคำตอบ:

(Answer) Personally, I take an avid interest in showbiz because (Reason) I always feel curious about their attractiveness on stage as well as the buzz about their private life.

 

คำศัพท์น่ารู้: 

  1. Take an avid interest in (St) (v.) = สนใจในฟสิ่งนั้นอย่างมาก

 

  • Buzz (n.) = ข่าวไม่มีมูล, ข่าวโคมลอย

 

 

 

 • Part 2

 

Describe a celebrity that you admire. (อธิบายถึงคนดังที่คุณชื่นชม)

 

ตัวอย่างคำตอบ:

(Answer) I would like to talk about my favorite Thai footballer, who is also a monument in my mind because of his unending perseverance, it is Kiatisuk Senamuang, who used to be a former footballer who played between 1989 and 2007.

(Reason) Literally, he has gained a reputation for himself for both being talented and being a dedicated husband and father in the family. (Example) Although having retired from professional competing, he has still contributed to the growth of football in Thailand by doing coaching work and building a football center to recruit young talents in this sport. (Example) When he was in the National football team, he was also responsible as the head coach for the Thai under-23 national football team preparing for the 2013 Southeast Asian Games.

(Reason) Besides, he is also loved for leading a simple and happy life when every day we can see his posts about his family’s activities on the news. I hope that he will be a role model for people in our country, continue his work and do good things for many people.

 

คำศัพท์น่ารู้: 

 

 • Unending perseverance(n) = ความพากเพียรที่ไม่สิ้นสุด
 • Professional competing (n) = การแข่งขันระดับมืออาชึพ
 • Gained  a reputation (v) = ได้รับชื่อเสียง
 • Contribute to (phrv) = รับผิดชอบต่อ, นำมาซึ่ง, เป็นสาเหตุของ
 • Dedicated husband = สามีที่อุทิศเวลาให้กับครอบครัว

 

 

 

 • Part 3

 

What do you think about the impact of celebrities’ style on the youth nowadays?

(คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลกระทบของแฟชั่นดาราที่มีต่อเยาวชนในทุกวันนี้?)

 

ตัวอย่างคำตอบ:

(Answer) Well, in my perspective, celebrities now appear stylish and often wear high-end clothes to show off their status. (Example) The clothes are from both domestic and international brands that cost a fortune. Also, many celebrities want to be trend-setters, from which youngsters can learn from their style. (Example) Gucci or Off-white or Balenciaga is favored by a lot of famous people and the youth nowadays also own items from these luxury brands to appear like their idols despite their expensive price.

 

คำศัพท์น่ารู้: 

 

 • High-end clothes (n) = เสื้อผ้าแบรนด์ไฮเอนด์
 • Show off (v) = อวด, แสดงออก
 • Cost a fortune (v) = แพงมากๆ
 • Trend-setters (n) = ผู้นำเทรนด์ หรือ ผู้ที่ก่อให้เกิดกระแสความนิยมในด้านต่างๆ

 

 

วันนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการนำไปใช้ในประโยคของคำศัพท์เกี่ยวกับ Celebrities กันแล้ว ในอาทิตย์หน้า Y-Hub จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้กันต่อใน “CELEBRITIES’ IMPACT ON THE SOCIETY” หรือ ผลกระทบของคนดังที่มีต่อสังคม

Related Posts