ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครแล้ว

ทุน Franco-Thai

ทุน Franco-Thai เปิดรับเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อเรียนต่อทีระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยไม่จำกัดสถาบัน เรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

ทุนฝรั่งเศส

 

หลักสูตร:

ปริญญาโท, ปริญญาเอก

 

สาขา:

ไม่จำกัดสาขา และสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน)

 

จำนวน:

20-25 ทุน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2563)

 

เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป:

– ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์)

– แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร

**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://francothai-science.com/scholarships/

 

คู่มือการมัคร(เอกสารที่จำเป็น คุณสมบัติอื่นๆ และเกณฑ์การพิจารณา)

http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php…

 

คำถามที่พบบ่อย

http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php…

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้ที่

Tel 02 627 2160

Email: bangkok@campusfrance.org

 

ที่มา:

http://francothai-science.com/scholarships/?fbclid=IwAR0RUUJHlB7jjYJbDoms8BSl7RxBhlihhPXZcJELbcLUG2KndZM9s_E_pyA

 

Related Posts