ทุนเรียนต่อป.โท สาขาธุรกิจ ที่ UCD Michael Smurfit Graduate Business School ประเทศไอร์แลนด์

ทุนป.โท สาขาธุรกิจ UCD Michael Smurfit Graduate Business School | Y-Hub

UCD Michael Smurfit เป็นสถาบันการสอนธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันชั้นนำใน เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ทางสถาบันมุ่งมั่นในการสร้างผู้นำด้านธุรกิจ โดยทางสถาบันจัดมอบทุนการศึกษาเรียนต่อป.โท สาขาธุรกิจ ให้กับนักศึกษาจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นทูตสำหรับหลักสูตรในระหว่างการศึกษาและหลังจบการศึกษา

 

ประเทศ: 

ไอร์แลนด์

 

หลักสูตร: 

ปริญญาโท

 

จำนวน: 

2 ทุน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด 50%

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • พลเมืองจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทย
  • เข้าเรียนในหลักสูตร MSc ยกเว้น MSc in Biotechnology and Business, MSc in Biotherapeutics and Business and MSc in International Law and Business
  • ผู้สมัครต้องมีคะเเนน GMAT อย่างน้อย 630 คะแนน โดยคะแนน Verbal ต้องได้อย่างน้อย 30 จาก 51 คะแนน และคะแนน Quantitative ไม่ต่ำกว่า 40 จาก 60 คะแนน
  • จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับอันดับ 1 หรือเทียบเท่า
  • หากไม่ยื่นคะแนน GMAT สามารถยื่นคะแนน GRE ได้เช่นกัน ต้องได้คะแนนระหว่าง 130-170 โดยต้องได้คะแนนพาร์ต Verbal Reasoning อย่างน้อย 158 จาก 170 และคะแนน Quantitative Reasoning อย่างน้อย 160 จาก 170 
  • ได้รับคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 7.0 หรือคะแนน TOEFL อย่างน้อย 100/120

 

วิธีการสมัคร:

  • ผู้สมัครจะต้องได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ MSc ที่  UCD Michael Smurfit
  • การตอบรับอาจเป็นข้อเสนอแบบเต็มหรือแบบมีเงื่อนไข (ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในปีสุดท้ายของการเรียนระดับปริญญาตรีและยังไม่ได้รับผลการศึกษาขั้นสุดท้าย)
  • ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เต็มรูปแบบ  และผลคะแนน GMAT หรือ GRE อย่างเป็นทางการไปยังใบสมัคร
  • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อกับสถาบันก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2020 เพื่อที่จะส่งใบสมัครทุนการศึกษาได้ทันเวลา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

https://www.smurfitschool.ie/admissions/scholarships/mscmeritbasedscholarshipsforintlstudents/

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

Related Posts