ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Dunlap จากมหาวิทยาลัย Toronto ในสาขาดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ประเทศแคนาดา

ทุนวิจัย ปริญญาเอก Dunlap จากมหาวิทยาลัย Toronto ประเทศแคนาดา | Y-Hub

มหาวิทยาลัยโทรอนโตขอเชิญสมัครเข้าร่วมทุน Dunlap Postdoctoral สาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ Dunlap หน่วยงานที่กำลังเติบโตและทำการวิจัยที่ก้าวล้ำในด้านดาราศาสตร์เชิงทดลองและเชิงสังเกตการณ์ โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโตรอนโตในภาควิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (DAA), แคนาดาสถาบันฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (CITA) และศูนย์วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ (CPS)

 

ประเทศ: แคนาดา

หลักสูตร: ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

สาขา: ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

 

มูลค่าทุนการศึกษา: 

ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่อาจได้รับการขยายเวลา ขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เรียน ทุนจะประกอบด้วย

เงินเดือนประจำปี CAD $71,107 พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือการทำวิจัย CAD $18,000 ต่อปี และเงินช่วยเหลือด้านการย้ายที่อยู่และโอกาสในการขอทุนวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบัน Dunlap

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดาราศาสตร์, ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

เอกสารการสมัคร:

  • Cover Letter
  • CV
  • รายชื่อผลงานตีพิมพ์
  • รายละเอียดโครงการวิจัยประมาณ 3 หน้า
  • จดหมายรับรองจำนวน 3 ฉบับ

 

สมัครได้ที่:  https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/14236

รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://www.dunlap.utoronto.ca/dunlap-postdoctoral-fellowships-in-astronomy-and-astrophysics-7/

 

ปิดรับสมัคร: 13 พฤศจิกายน 2019

Related Posts