7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องระวัง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้กันผิดๆ เพราะมักจะสับสนกับคำที่ใกล้เคียงกัน แต่วันนี้ Y-Hub ขอรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักใช้กันผิดบ่อยมากเหลือเกิน และมีตัวอย่างประโยคของการใช้ที่ถูกต้อง จะมีคำไหนบ้างมาดูกันค่ะ!

 1. Lose กับ Loose

🌳 Lose แปลว่า สูญเสีย, แพ้, เสียโอกาส, เสียไป ส่วนคำว่า “Lost” เป็นช่องที่ 2 ของ Lose เช่น

 • I think we’re going to lose the game. ฉันคิดว่าเราจะแพ้เกมนี้
 • You’ll need to lose weight if you want to wear that shirt. คุณต้องลดน้ำหนักหากคุณต้องการใส่เสื้อเชิ้ตตัวนั้น
 • I lost my wallet ฉันทำกระเป๋าตังค์หาย

🌳 Loose หมายถึง หลวม ตรงกันข้ามกับคำว่า “Tight” ที่แปลว่า แน่น

เช่น

 • Her dress was too loose so she tried on a smaller size. ชุดเธอหลวมเกินไป เธอจึงลองไซส์ที่เล็กลง
 • This knot is too loose. ปมนี้หลวมเกินไป

 

 1. Advice กับ Advise

🌳 Advice เป็น Noun หมายถึง คำแนะนำ เช่น

 • My uncle gave me one piece of advice – “Not everything comes easy” ลุงของฉันให้คำแนะนำกับฉันว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ

🌳 Advise เป็น Verb หมายถึง แนะนำ เช่น

 • I  advise you not to call her all day.  ฉันแนะนำให้คุณอย่าโทรหาเธอตลอดทั้งวัน

 

 1. Compliment กับ Complement

🌳 Compliment เป็นได้ทั้ง noun และ verb คำชมเชย, ชมเชย, ยกย่อง, อวยพร เช่น

 • The manager complimented him on his achievement. ผู้จัดการชมเชยเขาในความสำเร็จของเขา

🌳 Complement – เป็นได้ทั้ง noun และ verb โดยหมายถึงองค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์ หรือ เสริมให้ดียิ่งขึ้น เช่น

This dress really complements the necklace you are wearing. ชุดนี้มาเติมเต็มสร้อยคอที่คุณใส่

 

 1. Bear กับ Bare

🌳 Bear หากเป็น Verb มีความหมายมากมาย เช่น ทน, พยุง, รับภาระ เช่น

 • The walls cannot bear the weight of 20 people. (กำแพงไม่สามารถทนน้ำหนักของคน 20 คนได้)

🌳 Bare สามารถเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง การเปลือยกายหรือเปิดเผย หากเป็นคำกริยาหมายถึงเปิดเผย, เผยให้เห็น เช่น

 • She liked to walk with bare feet. (เธอชอบเดินเท้าเปล่า)
 • His legs were bare. (ขาของเขาไม่มีสิ่งใดหุ้ม)

 

 1. Further กับ Farther

🌳 เมื่อพูดถึงระยะทาง ความไกล ให้ใช้ Further

เช่น He has to travel further. (เขาต้องไปทำงานไกลขึ้น)

My sister ran farther and faster than him (น้องของฉันวิ่งไกลและเร็วกว่าเขา)

🌳 Farther ใช้เมื่อพูดถึงระดับหรือการขยายออกไปของบางอย่าง หรือในสถานการณ์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เช่น

 • Let’s consider this point further. (มาพิจารณาประเด็นนี้เพิ่มเติมกันเถอะ)
 • If you have any further questions, you can ask me. (หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม คุณสามารถถามฉันได้)

 

 1. Success กับ Succeed

🌳 Success เป็นคำนาม หมายถึง ความสำเร็จ

เช่น

 • Each success has some failure along the way. (ความสำเร็จแต่ละครั้งมีความล้มเหลวระหว่างทาง)
 • Failure is the only high-road to success. ความล้มเหลวเป็นเพียงหนทางสู่ความสำเร็จ

 

🌳 Succeed เป็นคำกริยา หมายถึง ประสบความสำเร็จ มีการเติบโต มีความเจริญรุ่งเรือง

เช่น

 • They succeeded in their first attempt.
  พวกเขาประสบความสำเร็จในความพยายามครั้งแรก
 1. Dead กับ Died

🌳 Dead เป็น adjective. ใช้บอกลักษณะอาการ ตาย ไร้ความรู้สึก เฉื่อยชา ไม่ตอบสนอง

เช่น

 • I am dead tired from walking all day. (ฉันเหนื่อยล้าจากการเดินทั้งวัน)
 • Do you think he is dead? (คุณคิดว่าเขาตายหรือยัง)

🌳 Die (ดาย) เป็น Verb. แปลว่า ตาย

 • She claims she’s not afraid to die. (เธออ้างว่าเธอไม่กลัวที่จะตาย)
 • He died in 1892 at the age of 37. (เขาตายในปี 1892 ด้วยอายุ 37 ปี)

 

 

Related Posts