คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จาก Coursera เรียนได้ครบทุกทักษะ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก Coursera

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก Coursera หลักสูตรออนไลน์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้ทุกคนพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

 1. Academic Listening and Note Taking

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จาก Coursera

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการฟัง คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุณจะได้รับการฝึกฝนมากมายในการใช้สิ่งเหล่านี้ หากคุณวางแผนที่จะเข้าชั้นเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ

Link : https://www.coursera.org/learn/note-taking

 1. Grammar and Punctuation

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จาก Coursera

หลักสูตรที่จะช่วยฝึกฝนการเขียนได้เป็นอย่างดี หลักสูตรแรกนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงในการเรียน เรียนรู้ไวยากรณ์ การใช้จุลภาคอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Link : https://www.coursera.org/learn/grammar-punctuation

 1. Getting Stated with Essay Writing 

  คอร์สเรียนฟรี

หลังจากจบหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ:

 • เขียน Thesis Statement ในเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเขียน compare/contrast, cause/effect, และ argument essays
 • เขียนเนื้อหาใน Essay ได้พัฒนาการเป็นอย่างดี

Link : https://www.coursera.org/learn/getting-started-with-essay-writing

 1. Presentations: Speaking so that People Listenคอร์สเรียนฟรี

คุณต้องนำเสนองานที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ? คุณรู้สึกประหม่าหรือไม่หากต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก? หลักสูตรนี้จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้วิธีการนำเสนอให้เป็นที่น่าจดจำและวิธีการสื่อสารอย่างชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คุณต้องมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคุณพูดในห้องเรียนหรือในที่ทำงาน

Link : https://www.coursera.org/learn/presentations-speaking-so-that-people-listen

 

Related Posts